HomePolítica de Privacitat

Al CLUB NATACIO PREMIÀ estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

És per això que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, CLUB NATACIO PREMIÀ, efectua en aquest lloc web i en qualsevol dels seus subdominis.

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

CLUB NATACIO PREMIÀ, en endavant CNPREMIÀ, és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament.

Pots contactar amb nosaltres en:

 • Francesc Mas Abril, 13 – 08330 Premià de Mar – Barcelona
 • Correu electrònic info@cnpremia.cat
 • Telèfon: 93 754 90 56

2. Per a què tractem les seves dades personals de contacte?

Podem tractar les seves dades personals per a diferents finalitats:

 • Formularis web:

Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé perquè ens remet un correu electrònic, seran tractades per compte de CNPREMIÀ, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la seva petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc. o la per a la finalitat específica que s’indiqui en el formulari web.

 • Correu electrònic:

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

 • Gestió de currículum:

També podrem tractar les teves dades per a tenir en compte la teva candidatura per a possibles vacants o llocs de treball que puguin sorgir en qualsevol de les empreses del grup que s’ajustin al teu perfil i experiència.

 

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teves dades pot ser diversa:

 • en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, enviament d’un currículum etc). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seva, que manifesta aquest consentiment.
 • en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra
 • l’execució d’un contracte o
 • l’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i en el seu cas els relatius a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica).

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seva petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

 

4. Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran pel temps que precisi l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en aquells casos en què es basi en el consentiment, en tant no hagi revocat el mateix.

En el cas dels Currículums, després de dos anys sense notificar actualitzacions, procedirem a la seva destrucció.

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractaran de mantenir actualitzades. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari ens les pugui comunicar, per correu electrònic a info@cnpremia.cat

 

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades personals?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos segons Llei.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

L’interessat podrà exercitar els següents drets en protecció de dades.

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Dret a oposar-se al tractament
 • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia de la seva D.N.I o document identificatiu equivalent, dirigida a Francesc Mas Abril, 13

Premiá de Mar – Barcelona. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o si escau, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

VOLS FORMAR PART DEL NOSTRE CLUB?

SEGUEIX-NOS

Estigues al dia de totes les notícies del CN Premià seguint-nos a les xarxes oficials del Club.

ON SOM?

Al centre de Premià de Mar, a només 10 minuts de l’estació de rodalies, a pocs minuts de l’autopista C-32 i al costat de la carretera N-II.